برچسب: Reminders

نحوه استفاده از برنامه Reminders جدید iOS 13

 –  ایگر 0

نحوه استفاده از برنامه Reminders جدید iOS 13 – ایگر

نحوه استفاده از برنامه Reminders جدید iOS 13 iOS 13 اپل ویژگی های جدید زیادی را معرفی کرد ، اما همچنین یک رنگ جدید را به برنامه iOS Reminders اضافه کرده است که دارای...