برچسب: پیشرفتهای

پیکسل ۴ در مقابل پیکسل ۳ ضربات دوربین: پیشرفتهای عکاسی در کجا قرار دارند؟

 –  ایگر 0

پیکسل ۴ در مقابل پیکسل ۳ ضربات دوربین: پیشرفتهای عکاسی در کجا قرار دارند؟ – ایگر

پیکسل ۴ در مقابل پیکسل ۳ ضربات دوربین: پیشرفتهای عکاسی در کجا قرار دارند؟ پیکسل ۴ و پیکسل ۴ XL Google به روزرسانی های دوربین بزرگ را ارائه می دهند ، یعنی به شکل...

Red Dead Redemption 2 در ماه نوامبر با پیشرفتهای مختلف ، رایانه شخصی را منتشر می کند

 –  ایگر 0

Red Dead Redemption 2 در ماه نوامبر با پیشرفتهای مختلف ، رایانه شخصی را منتشر می کند – ایگر

Red Dead Redemption 2 در ماه نوامبر با پیشرفتهای مختلف ، رایانه شخصی را منتشر می کند Rockstar Games تأیید کرده است که Red Dead Redemption 2 از ۵ نوامبر به رایانه شخصی می...